Tuesday, May 12, 2020

សេវាទី ៥ : សេវាកម្មទេសចរណ៍ក្នុងខេត្ត

សេវាទី ៥ : សេវាកម្មទេសចរណ៍ក្នុងខេត្ត
បាត់ដំបង Adbboos.com យើងខ្ញុំមានក្រុម ម៉ូតូកង់បី ជាច្រើនរយគ្រឿងរៀបចំដំណើរកំសាន្តផ្សេងក្នុងរយ:ពេលមួយថ្ងៃ & smilenettour.com

សេវាទី ៤ , បង្រៀនភាពជាអ្នកដឹកនាំ ( ទស្សនៈ & ចិត្តសាស្រ្ត )

សេវាទី ៤ , បង្រៀនភាពជាអ្នកដឹកនាំ ( ទស្សនៈ & ចិត្តសាស្រ្ត ) Adbboos.com & studyclub1.com ចុះឈ្មោះភ្លាមរៀនភ្លាម
មាតិកានៃក្បួន ÷ មាតិកាសំខាន់ៗៗ
............................................
១.តើអ្នកដឹងថាខ្លួនអ្នកមានសំណាងទេ ?
២.ដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សចែកជាប៉ុន្មាន វ័យ ?
៣.តើ ៣០ ឆ្នាំមានប៉ុន្មាន លាននាទី ?
៤.តើ អ្នកស្គាល់ផ្នត់គំនិត វិជ្ជមាន
អវិជ្ជមានរបស់អ្នកបានកម្រិតណា ?
៥.តើអ្វីទៅដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងសកល ?
៦.តើអ្វីទៅដែលធ្វើឱ្យមនុស្សទទួលបាន លាភសក្ការ:
ឬ ក្តីទុក្ខសោកនោះ ?
៧.តើការដឹង របស់មនុស្សមានប៉ុន្មានលំដាប់ថ្នាក់ ?
តើអ្វីជាវិញ្ញាណទី៦?
- តើច្បាប់ទាញស្របមានទំនាក់ទំនងយ៉ាង
ដូចម្តេចជាមួយវិញ្ញាណទី៦?
- តើធាតុផ្សំថាមពលចិត្តមានអ្វីខ្លះ?
វិធីសាស្រ្តនៃការផ្តោតត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?
៨.តើអ្វីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹង
សម្រាប់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់?
៩.ដើម្បីបានរូបរាងអ្វីមួយដំណើរការបានល្អ អ្វីៗ
ទាំងអស់ដែលអ្នកបានសង្កេតតើចងក្រង
លក្ខណ:យ៉ាងដូចម្តេច?
១០.តើមជ្ឈដ្ឋានអប់រំសំខាន់ៗសម្រាប់មនុស្ស
មានប៉ុន្នាន?
១១.តើចំណេះដឹងដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់
អ្នកមានប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?
១២.តើចំណេះដឹងទាំងនេះមានប៉ុន្មានកម្រិត?
១៣.តើអ្នកអាចបង្កើត ចំណេះដឹងទាំង៣ របៀបណា?
១៤.តើអ្នកកំពុងប្រើ ជំនាញអ្វីក្នុងជីវភាពរបស់អ្នក
ក្នុងការដោះដូរជាមួយអ្នកដទៃ?
១៥.តើមានវិធីសាស្រ្តអ្វីខ្លះក្នុងការបង្កើតជំនាញ
និង ទេពកោសល្យ?
១៦.តើកំណប់ទ្រព្យដែលអាចតាំង នៅក្នុងខ្លួន
របស់អ្នកមានប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?
១៧.តើអ្នកការពារកំណប់ទ្រព្យ នៅក្នុងខ្លួន
របស់អ្នកគឺ ជាអ្វី?
១៨.តើអត្ថន័យ ឬ ខ្លឹមសារ ៨ ប្រការដោយការអនុវត្ត
៨ យ៉ាងក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សមានអ្វីខ្លះ?
១៩. តើត្រូវយ៉ាងណាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគំនិតផ្នត់គំនិត
ទៅជាសហគ្រិន ឬ អ្នកជំនួញ?
២០. តើចក្ខុវិស័យអាចផ្លាស់ប្តូរវាសនាមនុស្ស
បានរបៀបណា?
២១. ការគិត និង បង្កើតគម្រោងអាជីវកម្ម
ត្រូវចាប់ផ្តើមយ៉ាងដូចម្តេច?
២២. សញ្ញានៃ ប្រាក់ចំណូលមានប៉ុន្មានប្រភេទ?
២៣. ការងារជាថៅកែ ត្រូវចេះអ្វីខ្លះ?
២៤. តើអ្វីទៅជារូបមន្តបង្កើតសំណាង ?
មានធាតុផ្សំអ្វីខ្លះ?
២៥. វត្ថុជាថ្នូរក្នុងខ្លួន និង ក្រៅខ្លួនមានចំនួន
ប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះ?
ទំនាក់ទំនងរវាង របស់ជាថ្នូរ និង លទ្ធភាព។
២៦. ធាតុផ្សំមនោគមវិជ្ជាមានអ្វីខ្លះ?
តើអាចប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យអ្វីខ្លះ?
២៧. ទំនាក់ទំនងរវាងថាមពល ឥទ្ធិពល ខាងក្នុង ​
និង ខាងក្រៅខ្លួន?
២៨. តើឥទ្ធិពលមានអាយុកាលដែល ឬ ទេ​?
២៩.តើអ្វីទៅជាចំណុចសំខាន់ៗ ដែលត្រូវឆ្លងកាត់
មុននឹងសម្រេចគោលដៅ ?
៣០. តើអ្វីទៅជាធាតុផ្សំសំខាន់ រវាងគោលដៅ
និង បញ្ហា ?

សេវាទី ៣ Adbboos.com

សេវាទី ៣ Adbboos.com ទទួលបង្រៀន ជំនាញ ទិញលក់ ហាងឆេងលុយ ចុះឈ្មោះភ្លាមរៀនភ្លាម ។
អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន
១. ជំនាញច្បាស់លាស់នៃការលក់ទិញ ហាងឆេងលុយ។
២. ប្រឹក្សាពេញមួយជីវិតនៃវិស័យ Forex។
៣. ងាយយល់, ចងចាំ ងាយអនុវត្តន៍ ក្នុងការបង្កើតជំនាញ
៤. ជួយផ្តល់ ពត៍មានទិញ លក់ ដោយ free ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីអោយសិស្សឆាប់ចំនេញ។
៥. មានជំនាញ មានចំណូលចាប់ពី 20$ ឡើងទៅប្រចាំថ្ងៃ ឬ លើសពីនេះ នឹងអាស្រ័យទៅដើមទុន។
៦. ​ក្លាយជាម្ចាស់ Business ផ្ទាល់ខ្លួនមួយ ដែលអាចធ្វើអោយបងប្អូនទទួលប្រាក់ចំណូលពេញមួយជីវិតពីវិស័យមួយនេះនៅពេលដែលចេះប្រាដក៕

សេវាទី ២ របស់ Adbboos.com

សេវាទី ២ របស់ Adbboos.com ទទួលបង្រៀនកាត់តវីដឺអូរខ្លីៗ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់នៅតាមអនឡានផេច facebook
..........................................
- កាត់តតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ
- ចេះកាត់តរូបភាព និង បញ្ចូលរូប
- ចេះបញ្ចូលចម្រៀង បញ្ចូលសម្លេង
- ចេះបញ្ចូល អក្សរគ្រប់ ហ្វូនខ្មែរ
- មិនទាមទារការចេះ អង់គ្លេស
& កុងព្យុទ័រក៏អាចរៀនបាន។
...........................................
រៀនរហូតដល់ចេះស្ទាត់សូមទំនាក់ទំនង​ 093602500

សេវាទី ១ របស់ Adbboos.com

សេវាទី ១ របស់ Adbboos.com
- ប្រឹក្សាផ្សព្វផ្សាយ លក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាន
- ទទួលបង្កើត គេហទំព័រហ្វេសបុកអាជីវកម្ម
- គ្រប់គ្រង គេហទំព័រហ្វេស បុក អាជីវកម្ម
- ផ្សព្វផ្សាយ លក់ & ទិញតាមគេហទំព័រហ្វេសបុកអាជីវកម្ម។
..........................................
សារ:ប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន
- ទទួលបានគេហទំព័រស្តង់ដារក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ
- មនុស្សរាប់មុឺននាក់ បានដឹងឃើញ សេវាកម្ម ទំនិញ
- មានក្រុមការងារបញ្ជាគ្រប់គ្រងផ្សព្វផ្សាយ សមស្របតាមបច្ចេកទេស ដោយការបង់សេវា៕
...........................................
បង្រៀនបច្ចេកទេសលក់តាម Page Facebook
តម្លៃពិសេស 150$ បញ្ចុះនៅសល់ 25$
- ជាសមាជិក Allphsar.com
- ទទួលបាន , Page ស្តង់ដារ
- យល់ដឹងពីរបៀបផ្សព្វផ្សាយលក់
- ប្រឹក្សាពេញមួយជីវិត ស្តីពីបច្ចេកទេសលក់
...................................................
សេវាកម្មនិងការគ្រប់គ្រង Page សម្រាប់សមាជិក
- តម្លៃប្រចាំឆ្នាំ $14
- តម្លៃប្រចាំខែ $ 2
- តម្លៃប្រចាំថ្ងៃ 0.5$
តើជ្រើសរើសកញ្ចប់មួយណា ?